Privacyverklaring

Capri Hartrevalidatie hecht veel waarde aan de privacy van deelnemers aan het revalidatieprogramma en belangstellenden. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 


 

Verwerking persoonsgegevens

Via een online contact formulier op caprihr.nl kunt u contact opnemen met Capri Hartrevalidatie. Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan het gebruik van dit formulieren, kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat u contact heeft gehad met een medewerker van Capri Hartrevalidatie kunt u er van uitgaan dat wij uw formulier hebben ontvangen.

U kunt de online contactformulieren alleen gebruiken voor het stellen van algemene vragen. Vragen over uw persoonlijke situatie behandelen wij niet per e-mail. Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts of behandelend arts.

De online contactformulieren bieden geen optie als u dringend hulp nodig heeft. U dient dan contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

De persoonlijke gegevens die u invult op de website worden alleen gebruikt om het contact met u af te handelen. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden.

 

 
 

Bezoekersgedrag

Op caprihr.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bezoekduur en bezochte pagina’s. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een individu. Capri Hartrevalidatie verzamelt deze gegevens met als doel de website te optimaliseren en maakt hiervoor gebruik van Google Analytics cookies.

 
 

Links naar andere websites

Op caprihr.nl treft u links aan naar andere websites. Capri Hartrevalidatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Capri Hartrevalidatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Als u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met: info@caprihr.nl.

 

 
Deze pagina

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag. De deelnemers aan ons revalidatieprogramma staan centraal. We helpen hen de draad weer op te pakken: op een gezonde manier en met vertrouwen in zichzelf.

Contact

Rotterdam
010 243 53 35

Den Haag
070 314 30 30

Meer contactmogelijkheden

Social Media

Volg Capri Hartrevalidatie online: