Aanmelden en kennismaken

Iedereen die een hartaandoening heeft of een hartoperatie heeft ondergaan komt in aanmerking om te revalideren. Uw arts kan u verwijzen naar Capri Hartrevalidatie. Na uw aanmelding bekijken we samen wat u nodig heeft en wat u aankunt voordat u begint met revalideren. Dit doen we tijdens een introductie, online of op locatie, en een persoonlijk intake-gesprek.


 

Verwijzing

Uw cardioloog of huisarts verwijst u naar ons door voor hartrevalidatie. U kunt hem ook zelf om een verwijsbrief vragen. Heeft u hierbij advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. 

Nadat Capri de verwijsbrief van uw cardioloog of huisarts heeft ontvangen en verwerkt begint uw revalidatie. U wordt uitgenodigd voor een introductie, online of op locatie en een intakegesprek.

 
 

Introductie: alvast een voorproefje

De introductie kunt u thuis online volgen. 

De online introductie houdt in dat u na aanmelding een email met 3 onderdelen ontvangt. Een video geeft u een eerste indruk van het programma, de specialisten van ons team en wat u van uw revalidatie kunt verwachten. Ter voorbereiding op het intakegesprek vragen we u alvast na te denken over uw doelen en een vragenlijst in te vullen. Tot slot verwijzen we u via een aantal links naar onze website voor meer gedetailleerde informatie.

 

 
 

Intake: het echte werk begint

U krijgt ook een uitnodiging voor een intake-gesprek met een maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Tijdens dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en uw wensen. In dit gesprek:

  • doet u als het nodig is een fietstest om te kijken wat u aankunt
  • bepalen we samen wat u met de revalidatie wilt en kunt bereiken
Fietstest Capri Hartrevalidatie

We verwachten van u dat u actief deelneemt aan het revalidatieprogramma. Dit betekent dat u in ieder geval 2 tot 3 maanden traint in de sporthal. Dit zijn 2 trainingen per week van ongeveer 5 kwartier. Ook kunt u voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen en meedoen aan behandelprogramma’s.

 
 

Behandelplan dat bij u past

Op basis van het intakegesprek en uw persoonlijke situatie wordt een behandelplan gemaakt voor uw revalidatie. Dit doet een team van specialisten in afstemming met u. Er wordt rekening gehouden met uw behoeftes en de doelen die u wilt bereiken. Verandert uw persoonlijke situatie tijdens uw revalidatie? Dan passen we uw behandelplan hierop aan.

 

 
Deze pagina

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag. De deelnemers aan ons revalidatieprogramma staan centraal. We helpen hen de draad weer op te pakken: op een gezonde manier en met vertrouwen in zichzelf.

Contact

Rotterdam
010 243 53 35

Den Haag
070 314 30 30

Meer contactmogelijkheden

Social Media

Volg Capri Hartrevalidatie online: