Betrouwbaarheid hartslagapps laat nog te wensen over

dinsdag 01 december 2015

Capri Hartrevalidatie test consumenten apps.

Je hartslag meten met een app. Hoe handig is dat? Fysiotherapeuten van Capri Hartrevalidatie krijgen regelmatig vragen over hartslag apps. Welke app meet snel en handig? Welke app geeft betrouwbare meetresultaten? Kortom: welke beloftes van ‘quantified self’ worden waarheid in de praktijk? Een aantal van onze collega’s besloot een praktijktest te doen.

Consumenten-eHealth is een veelbesproken onderwerp. Er is inmiddels een keur aan apps en devices die kunnen helpen om te werken aan een gezonde leefstijl. Al eerder publiceerden we over onze positieve eerste bevindingen met activiteitenmeters. Daarvan constateerden we dat zij waardevol zijn voor bewustwording en het geven van objectieve feedback over dagelijkse beweging. Mensen komen er door in beweging. Precieze betrouwbaarheid bleek minder relevant.
Voor hartslagmeters ligt dat anders. Daar is betrouwbaarheid van de meting wel degelijk een criterium voor goed gebruik.

Welke hartslagmeters zijn getest?

Op basis van kennis uit ons Living Lab en een oproep op twitter is een inventarisatie gedaan van hartslag apps die in aanmerking kwamen voor de test. Ook hebben we in de test hartslagmeters meegenomen die deel uitmaken van ‘wearables’ als fitbanden en smartwatches. De volgende apps en wearables zijn getest:

 • Smartphone apps (gratis, beschikbaar voor IOS en Android)
  • Cardiio (vingermeting – via vingertop op camera smartphone)
  • Instant Heart Rate (vingermeting)
  • Vital Signs (gezichtsmeting)
 • Wearables 
  • Fitbit Charge HR
  • Polar (met borstband)
  • AppleWatch

Daarnaast hebben we, hoewel niet op de markt, twee veelbesproken innovatieve toepassingen onderworpen aan de praktijktest:

  • Zorgpatch (beter bekend als ‘de pleister’)
  • Scanadu scout

Hoe hebben we de testen uitgevoerd?
Het totaal pakket van hartslagmeters hebben we onderworpen aan een praktijktest:
1. Praktisch nut voor de praktijk: is er snel en makkelijk een meting te doen?
2. Betrouwbaarheid: worden er betrouwbare waarden bij rust en inspanning gemeten?

De serie apps en wearables is door 2 fysiotherapeuten en de projectleider getest. Er is een serie metingen gedaan bij deelnemers aan de hartrevalidatie tijdens een training. Een volgende serie metingen is (om praktische redenen) in eigen kring uitgevoerd.
De handmatige polsslagtelling zoals gebruikelijk is tijdens de trainingen fungeerde als controle meting. De metingen zijn gedaan bij rust en inspanning. In totaal zijn er per app/wearable ruim 20 metingen uitgevoerd.

Resultaten - Praktisch nut

Positief

 • Cardiio en Instant Heart Rate: vingermeting werkt snel (15-30 sec) en handig
 • Fitbit HR: meting vindt automatisch plaats in rust en bij inspanning
 • Polar – borstband: meting vindt automatisch plaats in rust en bij inspanning. Nadeel is dat de band een extra handeling vereist
 • Applewatch: meting bij rust en na inspanning werkt snel en handig

Negatief

 • Applewatch: geen hartslag metingen mogelijk gedurende inspanning 
 • Scanadu scout: de sensor werkt traag en hapert vaak. Meting daarom moeizaam 
 • Vital Signs - gezichtmeting: metingen worden herhaald niet opgepakt door sensor 
 • Zorgpatch: pleister viel af, batterij liep snel leeg
 • Instant Heart Rate: geen of trage (> 30 sec) meting bij een onregelmatige hartslag

Vital Signs en de Zorgpatch zijn omwille van praktische onvolkomenheden niet meegenomen in de betrouwbaarheidstest.

Resultaten - Betrouwbaarheid

De apps hebben ons verrast met grote verschillen in meetresultaten: zowel tussen de apps als de metingen binnen 1 app.
We hebben de volgende globale indeling over betrouwbaarheid van meetwaarden gehanteerd.
Goed (+) : verschil in meetwaarden tussen app en polstelling tussen 0 en 3 slagen
Redelijk (+/-) : verschil in meetwaarden tussen app en polstelling tussen 0 en 8 slagen
Slecht (-): verschil in meetwaarden tussen app en polstelling zeer uiteenlopend (uiterste gemeten verschil = 61)

Resultaten - Overzicht

Naam Vorm Gebruiksgemak Betrouwbaarheid Prijs
Cardiio App + - 0
Instant Heart Rate App + + 0
Vital Signs App - niet gemeten 0
Polar Wearable +/- (borstband) +/-  vanaf 140
Fitbit Charge HR Wearable + +/- vanaf 129
AppleWatch Wearable +/- + vanaf 420
Scanadu Scout  Device - - nog niet te koop
Zorgpatch Pleister - niet gemeten niet te koop

Conclusies

De praktijktest laat zien dat betrouwbaarheid van hartslag apps nog te wensen overlaat. De apps zijn daarmee niet geschikt voor medisch gebruik. Vraag is of de apps die als voldoende of redelijk uit de test komen wel ingezet kunnen worden ter ondersteuning van dagelijks bewegen/sporten. Naar onze mening kunnen de apps een goed hulpmiddel zijn, mits vooraf getest, zodat de gebruiker weet met welke (gemiddelde) afwijking rekening moet worden gehouden. Bovenal blijkt uit de test dat het belangrijk is om het kaf van het koren te scheiden. Prijs blijkt daarin niet richtinggevend te zijn. Het belang van (informatie over) een gebruikers- én betrouwbaarheidstest vooraf aan persoonlijk gebruik is daarmee de belangrijkste conclusie en ons advies.

E-health voor Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie zet de komende jaren in op e-health. Met name: internettoepassingen die zelfmanagement van deelnemers tijdens hartrevalidatie stimuleren en ondersteunen. Daarbij kijken we naar een optimale combinatie van de mogelijkheden die internet biedt in combinatie met reguliere ‘fysieke’ contactmomenten en behandelvormen. We gaan uit van ‘blended’ care. Uitgangspunt is dat dit leidt tot een eigentijdse, goede en betaalbare hartrevalidatie. Capri heeft hiertoe een programmalijn E-health opgezet met een aantal projecten en activiteiten waaronder een Living Lab

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag met als kerntaak: ondersteunen, bevorderen en stimuleren van cardiologische preventie en revalidatie. Capri voert het hartrevalidatieprogramma uit voor een negental ziekenhuizen in de regio.
Capri beschikt over een eigen onderzoeksteam dat in samenwerking met onderzoekspartners twee meerjarige wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitvoert: De Capri Monitor en het OPTICARE-onderzoek

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne ter Telgte, projectleider E-health 010 - 243 53 35 @ytelgte, of y.tertelgte@caprihr.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Deze pagina
 

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag. De deelnemers aan ons revalidatieprogramma staan centraal. We helpen hen de draad weer op te pakken: op een gezonde manier en met vertrouwen in zichzelf.

Contact

Rotterdam
010 243 53 35

Den Haag
070 314 30 30

Meer contactmogelijkheden

Social Media

Volg Capri Hartrevalidatie online:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen of u bepaalde cookies accepteert.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst.