Bevindingen eerder onderzoek

Capri Hartrevalidatie voert verschillende wetenschappelijke onderzoeken uit. Zo verzamelen we kennis die bijdraagt aan de ontwikkeling van hartrevalidatie in Nederland. We werken evidence-based: we passen de verschillende onderdelen van ons revalidatieprogramma regelmatig aan naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Uitgangspunt is het verhogen van de kwaliteit van het revalidatieprogramma voor onze deelnemers.

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze afgeronde wetenschappelijke onderzoeken.

OPTICARE-1

In de periode 2011-2014 hebben ruim 900 patiënten van Capri meegedaan aan het OPTICARE-1 onderzoek. In dit project hebben we onderzocht of een “face-to-face” of een telefonisch nazorgprogramma leidt tot verdere verbeteringen in leefstijl en gezondheid. Het belangrijkste resultaat was dat toevoeging van extra (face-to-face) coaching sessies in groepen, specifiek gericht op meer bewegen, hartpatiënten helpt om actiever te worden in het dagelijks leven. Gebaseerd op deze uitkomsten werken wij er momenteel aan om deze coaching sessies onderdeel te maken van hartrevalidatie. De extra face-to-face sessies waren tevens succesvol in het op peil houden van de lichamelijke fitheid en het langdurig verbeteren van vermoeidheidsklachten.

Onze resultaten lieten daarnaast zien dat patiënten de streefwaarden voor risicofactoren zoals bloeddruk en cholesterol grotendeels al behaalden na afloop van standaard revalidatie. Hieruit concluderen we dat hier geen extra programmaonderdelen of nazorg voor nodig zijn.

Het telefonische nazorgprogramma leidde niet tot extra verbeteringen.

Publicaties

Cardiac Rehabilitation Revisited. Sunamura M. 2018.

Optimizing Cardiac Rehabilitation. Ter Hoeve N. 2018.

Patients who do not complete cardiac rehabilitation have an increased risk of cardiovascular events during long-term follow-up. Sunamura M, Ter Hoeve N, van den Berg-Emons RJG, Boersma E, Geleijnse ML, van Domburg RT. Neth Heart J, 2020. 28(9): p.460-466.

Artikel vrij in te zien

The Association between Exercise Capacity and Health-Related Quality of Life during and after Cardiac Rehabilitation in Acute Coronary Syndrome Patients: a substudy of the OPTICARE Randomized Controlled Trial. de Bakker M, den Uijl I, ter Hoeve N, van Domburg R, Geleijnse ML, van den Berg-Emons RJG, Boersma E, Sunamura M. Arch Phys Med Rehabil, 2020. 101(4): p.650-657.

Alleen de samenvatting is vrij in te zien

 

A secondary analysis of data from the OPTICARE randomized controlled trial investigating the effects of extended cardiac rehabilitation on functional capacity, fatigue, and participation in society. ter Hoeve N, Sunamura M, Stam HJ, van Domburg RT, van den Berg-Emons HJG. Clin Rehab, 2019. 33(8): p.1355-1366.

Artikel vrij in te zien

Effects of two behavioral cardiac rehabilitation interventions on physical activity: A randomized controlled trial. ter Hoeve N, Sunamura M, Stam HJ, Boersma H, Geleijnse ML, van Domburg RT, van den Berg-Emons HJG. Int J Cardiol, 2018. 255: p.221-228.

Artikel vrij in te zien

Randomised controlled trial of two advanced and extended cardiac rehabilitation programmes. Sunamura M*, ter Hoeve N*, van den Berg-Emons HJG, Geleijnse ML, Haverkamp M, Stam HJ, Boersma H, van Domburg RT. Heart, 2018. 104(5): p.430-437. *shared first authorship.

Alleen samenvatting vrij in te zien

 

Does cardiac rehabilitation after an acute cardiac syndrome lead to changes in physical activity habits? ter Hoeve N, Huisstede BM, Stam HJ, van Domburg RT, Sunamura M, van den Berg-Emons HJG. Systematic review. Phys Ther, 2015. 95(2): p.167-179.

Artikel vrij in te zien

OPTImal CArdiac REhabilitation (OPTICARE) following Acute Coronary Syndromes: Rationale and design of a randomised, controlled trial to investigate the benefits of expanded educational and behavioural intervention programs. Sunamura M, ter Hoeve N, van den Berg-Emons HJG, Haverkamp M, Redekop K, Geleijnse ML, Stam HJ, Boersma H, van Domburg RT. Neth Heart J, 2013. 21(7-8): p.324-330.

Artikel vrij in te zien

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

CAPRI Monitor

In de periode 2009-2012 hebben 90 patiënten van Capri meegedaan aan het Capri Monitor onderzoek. Doel van dit project was onderzoeken of standaard hartrevalidatie effectief is voor het verbeteren van dagelijkse fysieke activiteit, vermoeidheidsklachten en participatie in de samenleving. 

Uitkomsten lieten zien dat er maar kleine verbeteringen zijn in fysieke activiteit. Standaard hartrevalidatie lijkt onvoldoende om hier blijvende verbeteringen in te bereiken. Om deze reden is het OPTICARE-1 onderzoek opgestart.

Met betrekking tot vermoeidheid en participatie in de samenleving zagen we grote verbeteringen tijdens de hartrevalidatie. Wel blijkt er een jaar na de revalidatie nog een groep patiënten (8%) te zijn die blijvende vermoeidheidsklachten heeft. Deze groep heeft mogelijk baat bij extra ondersteuning. Met betrekking tot participatie in de samenleving zagen we dat 30% nog klachten ervaart in minimaal 1 onderdeel van de participatie (bijv. werken, vrijetijdsactiviteiten). Voor deze groep lijkt persoonlijke begeleiding het beste.

Publicaties

Changes in Physical Activity and Sedentary Behavior During Cardiac Rehabilitation. ter Hoeve N, Sunamura M, van Geffen ME, Fanchamps MH, Horemans HL, Bussmann JB, Stam HJ, van Domburg RT, van den Berg-Emons HJG. Arch Phys Med Rehabil, 2017.98(12): p.2378-2384.

Alleen samenvatting vrij in te zien.

Participation in society in patients with coronary artery disease before and after cardiac rehabilitation. ter Hoeve N, van Geffen ME, Post MW, Stam HJ, Sunamura M, van Domburg RT, van den Berg-Emons HJG. Arch Phys Med Rehabil, 2015. 96(6): p.1110-1116.

Alleen samenvatting vrij in te zien

Does cardiac rehabilitation after an acute cardiac syndrome lead to changes in physical activity habits? ter Hoeve N, Huisstede BM, Stam HJ, van Domburg RT, Sunamura M, van den Berg-Emons HJG. Systematic review. Phys Ther, 2015. 95(2): p.167-179.

Artikel vrij in te zien.

Fatigue during and after cardiac rehabilitation. van Geffen ME, ter Hoeve N, Sunamura M, Stam HJ, van Domburg RT, van den Berg-Emons HJG. J Rehabil Med, 2015. 47(6): p.569-574.

Artikel vrij in te zien.

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

CAMI/DAMI

In de CAMI/DAMI studie zijn gegevens verzameld over de gezondheid van hartpatiënten die gedotterd zijn in het Erasmus MC en die wel en niet zijn doorverwezen naar hartrevalidatie.  Een deel van deze patiënten vulden ook vragenlijsten in over hun kwaliteit van leven.

Uitkomsten van dit onderzoek lieten zien dat vrouwen, oudere patiënten en patiënten met een lagere sociaaleconomische positie minder vaak naar hartrevalidatie worden doorverwezen. Het is belangrijk extra aandacht te besteden aan deze doorverwijzing, want we zagen ook dat patiënten die wel werden doorverwezen een 39% lagere kans hadden op overlijden binnen 10 jaar. Met betrekking tot kwaliteit van leven zagen we dat oudere en eenzame patiënten minder verbeteringen lieten zien tijdens de hartrevalidatie, voor hen is extra aandacht nodig.

Cardiac rehabilitation in patients with acute coronary syndrome with primary percutaneous coronary intervention is associated with improved 10-year survival. Sunamura M, ter Hoeve N, van den Berg-Emons RJ, Boersma E, van Domburg RT, Geleijnse ML. Eur Heart J Qual. 

Artikel vrij in te zien.

Short- and Longer-Term Association Between Body Mass Index and Health Status in Cardiac Rehabilitation Patients. Pieters K, Spronk A, Sunamura M, Dulfer K, ter Hoeve N, Utens E, van Domburg RT. J Cardiopulm Rehabil Prev, 2018. 38(2): p.85-91.

Alleen samenvatting vrij in te zien.

Cardiac rehabilitation in patients who underwent primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction: determinants of programme participation and completion. Sunamura M, ter Hoeve N, Geleijnse ML, Steenaard RV, van den Berg-Emons HJG, Boersma H, van Domburg RT. Neth Heart J, 2017.25(11): p.618-628.

Artikel vrij in te zien.

Age does matter: Younger pPCI patients profit more from cardiac rehabilitation than older patients. Pieters K, Utens EM, ter Hoeve N, van Geffen M, Dulfer K, Sunamura M, van Domburg RT. Int J Cardiol, 2017. 230: p.659-662.

Alleen samenvatting vrij in te zien.

Marital quality and loneliness as predictors for subjective health status in cardiac rehabilitation patients following percutaneous coronary intervention. Rooijers J, Sunamura M, Utens EM, Dulfer K, ter Hoeve N, van Geffen M,Draaijer J, Steenaard R, van Domburg RT. Eur J Prev Cardiol, 2016. 23(12): p.1245-1251.

Artikel vrij in te zien.

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

Hartfalen en fysieke activiteit

Dit onderzoek was een van de eerste studies waarin objectieve gegevens werden verzameld met betrekking tot fysieke activiteit bij patiënten met hartfalen. Uitkomsten van dit onderzoek lieten zien dat fysieke activiteit betrouwbaar en valide gemeten kan worden met een beweegmonitor bij patiënten met hartfalen. Toepassing van de beweegmonitor liet zien dat deze patiëntgroep veel minder fysiek actief is dan controlepersonen zonder hartklachten. Ook liet het onderzoek zien dat deelname aan fysieke training kan helpen om meer fysiek actief te worden in het dagelijks leven. Daarom is deelname van patiënten met hartfalen aan de hartrevalidatie belangrijk.

Publicaties

Does aerobic training lead to a more active lifestyle and improved quality of life in patients with chronic heart failure? van den Berg-Emons R, Balk A, Bussmann H, Stam H. Eur J Heart Fail, 2004. 6(1): p.95-100.

Artikel vrij in te zien

Level of activities associated with mobility during everyday life in patients with chronic congestive heart failure as measured with an "activity monitor". van den Berg-Emons H, Bussmann J, Balk A, Keijzer-Oster D, Stam H. Phys Ther, 2001. 81(9): p.1502-1511.

Artikel vrij in te zien

Validity of ambulatory accelerometry to quantify physical activity in heart failure. van den Berg-Emons HJ, Bussmann JB, Balk AH, Stam HJ. Scand J Rehabil Med, 2000. 32(4): p.187-192

Artikel vrij in te zien

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

Deze pagina

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag. De deelnemers aan ons revalidatieprogramma staan centraal. We helpen hen de draad weer op te pakken: op een gezonde manier en met vertrouwen in zichzelf.

Contact

Rotterdam
010 243 53 35

Den Haag
070 314 30 30

Meer contactmogelijkheden

Social Media

Volg Capri Hartrevalidatie online:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen of u bepaalde cookies accepteert.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst.