Lopend wetenschappelijk onderzoek

Capri Hartrevalidatie voert verschillende wetenschappelijke onderzoeken uit. Zo verzamelen we kennis die bijdraagt aan de ontwikkeling van hartrevalidatie in Nederland. We werken evidence-based: we passen de verschillende onderdelen van ons revalidatieprogramma regelmatig aan naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Uitgangspunt is het verhogen van de kwaliteit van het revalidatieprogramma voor onze deelnemers.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende wetenschappelijke onderzoeken bij Capri Hartrevalidatie.

OPTICARE-XL

De OPTICARE XL studie onderzoekt bij patiënten met ernstig overgewicht de effectiviteit van een nieuw hartrevalidatieprogramma, dat speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke kenmerken van dit programma zijn het revalideren in kleine groepen met focus op zelfmanagement, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en het werken aan een gezonde en actieve leefstijl.

In totaal hebben er 200 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. Dit zijn niet alleen hartpatiënten die revalideren bij Capri in Rotterdam of Den Haag. Ook het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven heeft aan het onderzoek meegedaan. De resultaten van het onderzoek worden momenteel verwerkt en de publicaties hierover worden in de tweede helft van 2022 verwacht. Dit onderzoek is mede-gesubsidieerd door ZonMw. 

Publicaties:

Cardiac rehabilitation designed for patients with obesity: OPTICARE XL RCT results on health-related quality of life and psychosocial well-being. den Uijl I, ter Hoeve N, Sunamura M, Stam HJ, Boersma H, Lenzen MJ, Brouwers RWM , Tenbült-van Limpt NCCW, Ista E, van den Berg-Emons HJG. Disabil Rehabil. 2022 Mar 21:1-10.
Artikel vrij in te zien

Physical Activity and Sedentary Behavior in Cardiac Rehabilitation: Does Body Mass Index Matter? den Uijl I, Ter Hoeve N, Sunamura M, Lenzen MJ, Braakhuis HEM, Stam HJ, Boersma E, van den Berg-Emons RJG. Phys Ther, 2021. 101(9): pzab142.
Artikel vrij in te zien

Health-related quality of life and cardiac rehabilitaton: does body mass index matter? den Uijl I, ter Hoeve N, Sunamura M, Stam H, Boersma H, van den Berg-Emons HJG. J Rehabil Med, 2020. 52(7): jrm00083.
Artikel vrij in te zien

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

Beweegangst tijdens hartrevalidatie

Het is belangrijk om beweegangst in een vroeg stadium te herkennen, zodat zorgverleners (o.a. bij hartrevalidatie) hierop in kunnen spelen. Capri Hartrevalidatie heeft in samenwerking met Erasmus MC, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Cardiovitaal de TSK-NL Heart vragenlijst vertaald en doorontwikkeld. Met deze vragenlijst kan beweegangst gemeten worden.

In totaal hebben 170 patiënten bij Capri en Cardiovitaal de vragenlijst aan het begin en het einde van de revalidatie ingevuld. Met deze gegevens onderzoeken wij of de vragenlijst valide en betrouwbaar is en hoeveel patiënten er aan het begin en einde van de hartrevalidatie last hebben van beweegangst.

Eerste resultaten lieten zien dat de vragenlijst betrouwbaar is en dat 45% van de deelnemers aan hartrevalidatie last heeft van beweegangst bij de start van hartrevalidatie. Resultaten over de verbetering in beweegangst tijdens de revalidatie worden in de loop van 2022 verwacht.

De beweegangst vragenlijst is beschikbaar voor zorgverleners via deze link: /over-capri/onderzoek-en-ontwikkeling/beweegangst/

Publicaties:

Fear of movement in patients attending cardiac rehabilitation: a validation study. Keessen P, den Uijl I, Visser B, van den Berg-EmonsHJG, Latour CHM, Sunamura M, Jorstad HT, ter Riet G, Scholte op Reimer WJM, Kraaijenhagen RA, ter Hoeve N.J Rehabil Med, 2020. 52(2): jrm00021.

Artikel vrij in te zien

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

OPTICARE M/F

Eerder onderzoek toont aan dat vrouwen de hartrevalidatie mogelijk starten met een slechtere gezondheid (hogere bloeddruk, hoger cholesterol en minder dagelijkse beweging) dan mannen. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het effect van hartrevalidatie bij vrouwen. In dit onderzoek bekijken we of mannen en vrouwen gelijkwaardig profiteren van hartrevalidatie en of vrouwen baat hebben bij aanvullende programma’s voor het bevorderen van een gezonde leefstijl (een programma in groepsverband of een telefonisch programma). Voor dit onderzoek gebruiken we de gegevens die verzameld zijn bij ruim 900 patiënten die mee hebben gedaan aan het OPTICARE-1 onderzoek. Resultaten worden in de loop van 2022 verwacht. Dit onderzoek is mede-gesubsidieerd door ZonMw. 

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

Lage SEP

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische klassen nemen toe. eHealth biedt enerzijds potentie om aan te zetten tot gezond gedrag, anderzijds kan het de gezondheidskloof groter maken omdat het specifieke vaardigheden en een proactieve houding van de gebruiker vraagt.  Het doel van dit onderzoek is om te bepalen hoe eHealth ingezet kan worden tijdens de hartrevalidatie om patiënten met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) aan te zetten tot een gezondere leefstijl.

Dit doen we door middel van een design thinking aanpak bestaande uit vier fasen: (1) probleemverkenning; interviews met behandelaren en patiënten om problemen in kaart te brengen, (2) Brainstormen; oplossingen bedenken en brengen tot een concept, (3) Prototypen; een proefversie van het concept ontwikkelen en (4) Evalueren; het testen van het prototype met gebruikers binnen de hartrevalidatie.

De uiteindelijke interventie en de evaluatie daarvan bieden nieuwe inzichten in hoe eHealth ingezet kan worden binnen de hartrevalidatie ter ondersteuning van patiënten met een lage SEP.

Publicaties

Attitudes Toward Health, Healthcare, and eHealth of People With a Low Socioeconomic Status: A Community-Based Participatory Approach.  Faber JS, Al-Dhahir I, Reijnders T, Chavannes NH, Evers AWM, Kraal JJ, van den Berg-Emons HJG, Visch VT. Front Digit Health. 2021. Jul 8;3:690182.

Artikel vrij in te zien.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Faber via: j.faber@caprihr.nl.

OPTICARE follow-up

In 2018 hebben we het OPTICARE-1 onderzoek afgerond. Aan dit onderzoek hebben ruim 900 hartpatiënten van Capri deelgenomen. In dit project hebben we onderzocht of een “face-to-face” of telefonisch nazorgprogramma leidt tot verdere verbeteringen in leefstijl en gezondheid. Uitkomsten lieten zien dat face-to-face coaching leidde tot positieve effecten met betrekking tot fysieke activiteit, fitheid en vermoeidheid. In het follow up project hebben we de deelnemers 5-8 jaar na hun revalidatie opnieuw vragenlijsten gestuurd waarin wordt bekeken hoe het momenteel met de gezondheid en leefstijl van deze patiënten gaat.  Uitkomsten worden momenteel verwerkt en publicaties worden in 2023 verwacht.

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

Overige projecten

Naast onze grotere onderzoeksprojecten is Capri ook betrokken bij een aantal andere onderzoeksprojecten:

  • BACH-NL: Pilot onderzoek naar beweegangst, fysieke activiteit en sportdeelname bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus MC en Amsterdam UMC.
  • Cycle studie: onderzoek naar de invloed van de menstruele cyclus op het ontstaan van hartklachten. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus MC.
  • ESE: In dit onderzoek wordt bekeken of Explorative Self-Experimentation ingezet kan worden bij hartrevalidatie. Explorative Self-Experimentation is een methode voor gedragsverandering. Deelnemers experimenteren met verschillende hulpmiddelen om gedrag te veranderen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft en het Erasmus MC.
  • MINDCORE: In samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt in een pilotstudie onderzocht of een 8-weekse digitale mindfullness training (MBSR) bij obesitas patiënten waardevol is. Er zal in eerste instantie voornamelijk gekeken worden naar haalbaarheid van de uitvoer van een dergelijk programma, maar ook zal gekeken worden naar effecten op beweegangst, eetgedrag en hartslag variabiliteit.
  • PRO-FIT: Capri is een van de deelnemende centra aan de PRO-FIT studie. In dit onderzoek worden patiënten met stabiele angina pectoris bestudeerd. De hypothese van de PRO-FIT studie is dat Optimal Medical Therapy (OMT) + uitgebreide hartrevalidatie niet alleen veilig is maar ook minimaal even effectief ten aanzien van klachten als een invasieve behandeling middels een PCI (=dotterbehandeling).

Meer info

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve via: n.terhoeve@caprihr.nl.

Deze pagina

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag. De deelnemers aan ons revalidatieprogramma staan centraal. We helpen hen de draad weer op te pakken: op een gezonde manier en met vertrouwen in zichzelf.

Contact

Rotterdam
010 243 53 35

Den Haag
070 314 30 30

Meer contactmogelijkheden

Social Media

Volg Capri Hartrevalidatie online:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen of u bepaalde cookies accepteert.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst.